Husk det årlige service af varmepumpen

Husk det årlige service af varmepumpen

For at udnytte energien til fulde på varmepumpen skal den have et serviceeftersyn hvert år. Det er også et lovkrav.

 

Det er ikke nok ikke det, man tænker mest på i hverdagen, men ligesom bilen skal have det årlige service, så skal også varmepumpen have et eftersyn en gang om året.

En af årsagerne til, at varmepumpen skal have et årligt varmepumpe servicetjek skyldes, at den ikke må stoppe til. Man vil aldrig kunne undgå, at en varmepumpe trækker støv ind i maskinen, og derfor vil luftgennemstrømningen i det indre af varmepumpen gradvist blive dårligere. Dermed skal varmepumpen arbejde endnu hårdere for at opretholde temperaturen i boligen. Det vil resultere i en højere elregning, og derfor er det vigtigt at få renset hele varmepumpen, så den fungerer optimalt. En årlig varmepumpeservice er også lovpligtig.

Reglerne varierer, alt efter om det er en luft-til-vand varmepumpe, luft-til-luft varmepumpe eller jordvarmepumpe.

Dette gælder også for servicen. Der er dog altid visse punkter, som skal gennemgås ved en varmepumpe service:

Trykket og temperaturen i varmepumpen måles.

Overhedning og underkøling i kølekredsen vil blive målt.

Diverse filtre, som er tilsluttet til varmepumpen renses, og opsætningen i styringen gennemgås kort.

Hvis der har været fejlmeldinger ved varmepumpe med en fejl-log, vil denne blive gennemgået.

Cirkulationspumpen vil blive optimeret, og der vil blive foretaget en indregulering af termoventilen, hvis der er behov for dette.

Jordvarmepumpen kontrolleres for tætheden af jordslangerne, så der ikke er udslip af brine.

Læs mere om varmepumper på KlimaCentrum.dk