Sådan kan du få en mere strømlinet og effektiv digital arbejdsplads med Modern Workplace

Sådan kan du få en mere strømlinet og effektiv digital arbejdsplads med Modern Workplace

I mange virksomheder og organisationer er digitalt arbejde blevet et meget almindeligt foretagende. Nu til dags er der nemlig mange jobfunktioner og arbejdsopgaver der er baseret på brugen af digitale værktøjer, softwaresystemer og online kommunikationskanaler og online platforme.

Det er en udvikling som står til at fortsætte i takt med den digitale teknologis yderligere integrering i vores hverdagsliv og arbejdsliv. Dog har denne udvikling også betydet, at vi har fået markant flere digitale værktøjer og tjenester til rådighed end hidtil før.

Flere løsninger for meget

Et stort antal løsninger til de samme formål, kan både være godt og skidt for slutbrugerne. Den store fordel er, at det giver os et mere mangfoldigt udvalg at vælge i mellem. Men fordelen kan også blive til en ulempe, hvis vi får for mange valgmuligheder.

Eksempelvis er det mere udfordrende og krævende at vælge mellem 20 ERP-system løsninger kontra 5 og lignende.

Aktuelle og relevante behov

Går vi tilbage til den digital arbejdsplads, kan der være et svingende behov og brug af digitale værktøjer, da ikke to arbejdspladser nødvendigvis, hvorfor behovene indimellem kan svinge. Men til trods for dette, er der på mange arbejdspladser et stort behov for en del af de samme type løsninger.

Der er oftest tale om følgende værktøjer, som går igen fra arbejdsplads til arbejdsplads:

  • Dokument arbejde program
  • Platforme hvor man kan arbejde flere kollegaer sammen
  • IT-sikkerhed og sikker VPN forbindelser
  • Opdatering af den digitale og fysiske IT-infrastruktur
  • Administrations værktøjer

Ovenstående liste er blot nogle af de mest gængse behov, som langt de fleste arbejdspladser har. Dog kan du oftest her finde et hav af forskellige løsninger indenfor hvert af de enkelte behov. Dette kan for de fleste personer hurtigt fremstå uoverskueligt og kompliceret.

Foruden valg af de forskellige løsninger, kan der også være et behov for særlige IT-kompetencer i forholdt til drift, opdatering og vedligeholdelse af programmerne på et entreprise niveau.

I nogle kan tilfælde kan det derfor give bedre mening at vælge løsninger såsom Modern Workplace fra Solvo IT, end at selv sørge for de enkelte løsninger.

Hvorfor Modern Workplace fra Solvo?

Der kan være mange fordele forbundet samlede løsninger, hvis de er sat relevant sammen, med andre ord, at det er aktuelle og forretningskristiske løsninger som du får. Dette betyder, at din virksomhed får de løsninger, som I har brug for til udførslen af jeres arbejde, men også til at løfte jeres arbejde til nye højder, hvad angår effektivisering af arbejdsgange.

Med Modern Workplace fra Solvo IT får du netop sådan én løsning. Denne løsninger er lavet til morgendagens digitale arbejdsplads, der på trods af dets ligheder med andre, kan se noget anderledes ud. Du vil her få en løsning tilpasset til jeres unikke behov og alt samlet i én pakke.